CourseMaker 2020版发布全场5折起

支持多种外设


超声波和红外技术的数码笔

支持多款超声波和红外技术的数码笔


数位手写板

支持常见型号的数位手写板


高拍仪

支持高拍仪、数码摄像机等外部设备

客服热线 400-163-9527

ZOL软件下载          ZOL手机应用          当下软件园          飞翔下载          绿色资源网          系统之家          下载之家          新云下载          系统天堂

服务热线:
客服断蝶
客服小龙
客服cindy
商务合作
点击这里给我发消息